Český česnek se řadí mezi nejlepší na světě
Díky své ostré chuti a neustálému ozdravování se české odrůdy česneku řadí ve světě mezi nejkvalitnější. Přesto je tento produkt těžko k dostání.
Číst o českém česneku

Odrůdy českého česneku

Nabízíme Vám také tabulku s přehledem nejdůležitějších vlastností českých odrůd česneku.

Existující odrůdy

Odrůdy Ing. Jana Kozáka

Lukan

Šedobílý (v některých lokalitách může být nevýrazně fialově skvrnitý) nepaličák, sází se na podzim, je raný, sklízí se kolem 10. července. Jedná se o nejvýnosnější odrůdu českého česneku, neboť tvoří 8 až 17 stroužků ostré, příjemné a ušlechtilé chuti. Tato odrůda má široké listy a neuspořádaně organizované stroužky v cibuli.

Jovan

Bílý, fialově skvrnitý paličák, sází se na podzim, sklízí okolo 25. července. Má velké stroužky v počtu 6 s velmi ostrou, ušlechtilou chutí. Vnitřní stroužky tato odrůda nemá. Listy jsou široké, vzpřímené a spíše velké. Jde o výnosnou odrůdu s vysokou skladovatelností.

Vekan

Výrazně fialově skvrnitý paličák, sází se na podzim, sklízí kolem 10. července. Má nepravidelně uspořádané stroužky, středně velké, okolo 8 - 12, s ušlechtilou ostrou chutí. Je hodně odolný proti významným virům. Tato odrůda českého česneku má dobrou skladovatelnost, neboť vydrží spolehlivě až do dubna.

Blanin

Šedobílý paličák s nevýraznými fialovými skvrnami, sází se na podzim, sklízí se kolem 25. července. Má nepravidelně rozmístěné stroužky, které jsou středně velké a bývá jich 6 až 12. Mají jemnou ušlechtilou chuť. Listy má tmavě zelené a krátké. Dává středně velké výnosy. Tato odrůda česneku má dvě velké výhody: 1) díky tomu, že pozdě raší, není napadán škůdcem houbomilkou česnekovou; 2) mohou ho konzumovat i osoby s nemocným žlučníkem (stejně jako odrůdu Bjetin).

Anin

Paličák s barvou smetanovou s fialovými skvrnami, sází se na podzim, sklízí se kolem 15. července. Uspořádání stroužků v jeho cibuli je nepravidelné, bývají v počtu 9 až 15, mají ušlechtilou příjemně ostrou chuť. Listy jsou tmavě zelené, široké. Anin má vysokou skladovatelnost a poskytuje velký výnos.

Anton

Šedobílý nepaličák s výraznými fialovými skvrnami, sází se na podzim, sklízí se počátkem července. Cibule jsou středně velké, obsahují 8 - 12 stroužků s příjemnou ostrou chutí. Tato odrůda v některých případech tvoří krátký stvol s pacibulkami (ačkoliv se jedná o nepaličák), v závislosti na lokalitě a ročníku může být výskyt takovýchto rostlin v porostu až padesátiprocentní, nejedná se však o vadu. Listy tohoto česneku jsou široké, dlouhé, vzpřímené a tmavě zelené. Tato odrůda má geneticky danou vysokou odolnost vůči hospodářsky nejvýznamnějším virům. Anton je vhodný pro sklizeň nazeleno.

Benátčan

Čistě bílý nepaličák, který je možné sázet na jaře i na podzim, sklízí se začátkem srpna. Má neuspořádaně rozmístěné stroužky v počtu 12 - 17 s ušlechtilou ostrou chutí. Tato odrůda má středně dlouhé listy, které jsou sytě zelené a vzpřímené. Benátčan má velmi vysokou skladovatelnost - až dva roky. Jeho výhodou je, že při opožděné sklizni se v zemi nerozpadá.

Bjetin

Smetanově zbarvený, mírně nafialovělý paličák, který se sází na podzim a sklízí se počátkem července. Stroužky Bjetinu jsou velké, nepravidelně uspořádané v cibuli, v počtu osmi, mají příjemnou ušlechtilou velmi ostrou chuť. Tato odrůda česneku stejně jako Blanin nevadí lidem s nemocným žlučníkem. Poskytuje velké výnosy, musí být však včas zbaven vrcholků s pacibulkami, jinak jeho síla s vyhozenými pacibulkami vyjde nazmar. Bjetin je nejranější odrůdou.

Džambul

Fialový paličák, který se sází na podzim a sklízí kolem 15. července. Odrůda Džambul má kulovité cibule, které vytvářejí 10 - 12 stroužků příjemné ostré chuti. Listy tohoto česneku jsou tmavě zelené a vzpřímené, celkově je rostlina vysoká. Jedná se o velmi výnosnou odrůdu česneku.

Slavin

Slavin je fialový paličák, terý se sází na podzim a sklízí kolem 20. července. Na pohled jde o atraktivní česnek, protože tvoří pravidelně tvarované cibule s výraznou kresbou. Každá cibule této odrůdy tvoří mezi 10 a 15 stroužků. Na trh se Slavin dostal v roce 2005.

Matin

Bílý nepaličák, sází se na jaře či na podzim a sklízí se na přelomu července a srpna. Tvoří 8 - 13 stroužků. Pokud se sází na podzim, poskytuje trochu vyšší výnos, při jarní výsadbě však není napadán houbomilkou česnekovou. Jeho výhodou je vysoká skladovatelnost a jistá spolehlivost - poskytuje dobrý výnos i v suchých letech.

Stanik

Paličák Stanik má fialovou kresbu, sází se na podzim, sklízí se okolo 25. července. Kulovité, pravidelné cibule tvoří v průměru 10 stroužků příjemné ostré chuti. Listy odrůdy Stanik jsou tmavě zelené, vzpřímené. Jde o velmi výnosnou odrůdu, která má skladovatelnost do května.

Mirka

Paličák, který je možné sázet na podzim i na jaře, sklízí se kolem 25. července. Nepravidelné kulovité cibule tvoří kolem deseti stroužků s ušlechtilou ostrou chutí. Mirka je výnosná odrůda, navíc má skladovatelnost i 12 měsíců.

Japo II

Bílý nepaličák, sází se na jaře, sklízí se poměrně pozdě - začátkem srpna. Tvoří velké pravidelné cibule s nepravidelně uspořádanými velkými stroužky, jejichž počet se pochybuje mezi 8 a 13. Listy této odrůdy jsou sytě zelené, vzpřímené a středně dlouhé. Japo II je pozdní odrůda - sklízí se na začátku srpna, ale ani při opožděném sklizení se cibule nerozpadají. Japo II má nahradit starší odrůdu Japo, na trh se dostalo v roce 2011.

Havran

Výrazně fialově skvrnitý paličák, sází se na podzim, sklízí kolem 20. července. Tvoří velké kulovité cibule s pravidelně uspořádanými velkými stroužky (kterých tvoří 6) s ušlechtilou, velmi ostrou chutí. Havran je výnosnou odrůdou, která navíc poskytuje vysokou skladovatelnost (do června). Jde o novinku z roku 2011, je poměrně známá i pod pracovním označením „DHV“.

Odrůdy Tagra Červený dvůr

Tantal

Modrý paličák, sází se na podzim, vegetační doba je 260 dní, sklízí se proto v červenci. Tantal má 6 - 7 stroužků ostré chuti. Má poměrně dobrou skladovatelnost (200 dní) a zvýšenou odolnost proti houbovým chorobám. Tato odrůda je vhodnější do vyšších poloh. Odrůdu česneku Tantal vyšlechtila firma Tagro Červený Dvůr.

Tristan

Má podobné vlastnosti jako odrůda Tantal. Vegetační dobu má Tristan 265 dnů.

Odrůdy firmy Moravoseed

Dukát

Bílý paličák, sází se na podzim, sklízí v létě. Má 5 - 7 velkých stroužků (o hmotnosti 75 - 90 gramů), skladovatelnost má dobrou - vydrží do května. Spotřeba sadby je 10 - 30 kg /ar půdy. Dukát je poloranou odrůdou, poměrně odolnou proti virózám. Odrůda byla registrována v roce 1995. Bližší informace najdete na stránkách šlechtitele - firmy Moravoseed.

Unikát

Fialovo-šedý paličák, který se sází také na podzim a sklízí v létě. Jedná se o ranou odrůdu. Počet stroužků se pochybuje mezi 8 a 13. Cibule jsou velké, o hmotnosti 75 - 75 gramů.

Lumír

Bělavý paličák, sází se na jaře, sklízí se v létě. Je možné jej sázet i na podzim, bez problémů přezimuje, je ranější a dosahuje vyššího výnosu. Rostliny rostou do střední výšky. Listy má tato odrůda tmavé, úzké. Cibule jsou drobnější, s průměrným počtem stroužků 11 - 15 (o hmotnosti jen 20 - 25g). Má dobrou skladovatelnost, je ranější. Rostliny tohoto česneku jsou středně vysoké a mají úzké tmavé listy. Na trh se tato odrůda dostala v roce 2006.

Neexistující odrůdy česneku

Český paličák

V tomto případě se nejedná o odrůdu, ale o obecný pojem, který označuje všechny výše uvedené odrůdy, které spadají do kategorie paličáků. Jedná se o označení poměrně vžité, ovšem nepřesné. Podobně neexistuje konkrétní česká odrůda, která by se nazývala „modrý paličák“, i zde se jedná o obecné označení všech odrůd česneku, které mají modré zbarvení a tvoří pacibulky.

Ruský paličák

Zde platí totéž, co u „českého paličáku“, jde o souhrnný název paličáků ze zemí bývalého SSSR. Zvláštností je, že v Rusku by zřejmě toto označení nebylo tolik populární, neboť v ostatních zemí kromě ČR bývají upřednostňovány česneky nepaličáky před paličáky.

Vinar

Odrůda šlechtěná v obci Vinary, vinou svých chyb však neprošla registračním řízením, a proto oficiálně neexistuje. Protože jí Ing. Kozák jistou dobu dělal reklamu, je její název zneužíván pro prodej různého pochybného zboží různými spekulanty.

Kalen

Slovenské odrůdy česneku

Japo

Bílý jarní nepaličák se středně velkými cibulemi. Odrůda registrovaná na Slovensku. V současnosti již nemá svého udržovatele. Jejím pokračovatelem by měla být odrůda Japo II.

Záhorský

Nepaličák, sází se na podzim. Je poměrně výnosný. Slovenská odrůda česneku, v současnosti nemá udržovatele.

Valko, Alan, Novozámocký, Radoš, Ropal

Polské odrůdy česneku

Arkus, Ceves, Harnaś, Huzar, Jankiel, Jarus, Mega, Ornak


English version